Het gaat slecht met het leesonderwijs, leesniveau en leesplezier in dit land, maar met het debat hierover gaat het uitstekend: opiniestukken vliegen je om de oren en er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar geletterdheid, literatuuronderwijs en leesplezier. Over verleden, heden en toekomst van het leesonderwijs spreekt Geert Buelens met drie academici die zich er in onderzoek en praktijk intens mee bezighouden: Feike Dietz, Jeroen Dera en Yra van Dijk.

  

Feike Dietz is als docent-onderzoeker Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en opleidingscoördinator van Taal- en Cultuurstudies verbonden aan de Universiteit Utrecht. Onlangs verscheen bij Palgrave Macmillan haar monografie Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Samen met Laurens Ham publiceerde ze op de site van De Groene Amsterdammer een opgemerkte reeks over 40 jaar Kinderen voor Kinderen. Ze is ook redactielid van LitLab.

Jeroen Dera is als universitair docent en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit gespecialiseerd in de relatie tussen letterkunde en onderwijs. Begin 2019 publiceerde hij in samenwerking met Stichting Lezen het onderzoeksrapport De praktijk van de leeslijst, waarin hij het leesgedrag van examenkandidaten havo/vwo voor het schoolvak Nederlands in kaart brengt. Hij leidt een door NRO gefinancierd consortium dat een literatuurdidactiek ontwikkelt met meer aandacht voor de leesvoorkeuren van adolescenten. Eind 2020 kreeg hij een Veni-beurs toegekend om onderzoek te doen naar de uiteenlopende manieren waarop in het voortgezet onderwijs het belang van lezen wordt beargumenteerd. Onder meer in veelbesproken columns in De Volkskrant zwengelde hij het debat ook voor een breder publiek aan. Onlangs verscheen Poëzie als alternatief.

Yra van Dijk is modern letterkundige en gasthoogleraar aan de Universiteit Leiden. Naast vier academische boeken over de literatuur van de 20ste eeuw, schrijft zij voor een groter publiek in onder andere NRC Handelsblad en De Nederlandse Boekengids. Sinds 2005 geeft ze lezingen, nascholingen en collegereeksen voor (aankomend) leraren Nederlands. Ze neemt deel aan een interdisciplinair consortium dat onderzoekt hoe we geletterdheid kunnen vergroten. Ze begeleidt promovendi die onderzoek doen naar literatuuronderwijs, naar Lezen voor de Lijst en naar jeugdcultuur en is als voorzitter van de Raad voor de Neerlandistiek ook nauw betrokken bij discussies over het schoolvak Nederlands.


 

Links

 


Afbeelding:
愚木混株 Cdd20 via Pixabay