A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • VW • X • Y • Z

 


B

Esther Op de Beek is Universitair Docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ze werkt daar onder meer aan een studie naar de representaties van geluk in recente romans.


Paul Bijl is universitair docent literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker aan het KITLV.


Siebe Bluijs (1987) is als PhD-kandidaat verbonden aan de Universiteit Gent (vakgroep letterkunde). In 2016 startte hij met een door FWO gefinancierd onderzoek naar vorm, functie en vernieuwing van het naoorlogse hoorspel in Nederland en Vlaanderen. Hij bespreekt literatuur voor onder meer Dietsche Warande & Belfort en De Reactor.


Geert Buelens is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en gasthoogleraar in Stellenbosch. Hij is de auteur van onder meer De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis (2018).


D

Hans Demeyer is als Lecturer Dutch & Comparative Literature verbonden aan University College London, en is redacteur van het literaire tijdschrift nY. Onlangs publiceerde hij met Sven Vitse Woekering en weigering (2018), een collectie essays over het werk van Jacq Vogelaar.


Ewa Dynarowicz is werkzaam als docent Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit van Wrocław, Polen. Ze bereidt een boek voor over het werk van Kader Abdolah.


F

Gaston Franssen is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.


H

Laurens Ham is docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt aan een Veni-project (2018-2022) over de rol van schrijvers in het Nederlandse literatuurbeleid en aan een boek over Nederlandse protestliedjes sinds 1966.


J

Thijs Joores is schrijver en dichter. In 2018 behaalde hij zijn bachelordiploma Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zijn eindwerkstuk over de poëzie van Maartje Smits werd onderscheiden als de beste scriptie van zijn jaar.


P

Thomas Pierrart (1994) is sinds oktober 2017 doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. In zijn FWO-onderzoeksproject Imaginary Voyages in Narrative Worlds. From Transhistorical Theory to Contemporary Practice staan imaginaire reisverhalen door de ruimte en de tijd centraal, met een klemtoon op recente Nederlandstalige voorbeelden van het genre. Over reisverhalen en verwante topics als toekomstliteratuur, de utopie en genretheorie publiceerde hij eerder in onder meer Spiegel der LetterenNederlandse Letterkunde en TNTL.


S

Evelyne Shamier is sinds 2018 PhD-kandidaat en assistent Nederlandse letterkunde bij UCLouvain. In het verlengde van haar researchmaster Nederlandse literatuur en cultuur (Universiteit Utrecht) doet ze onderzoek naar dekolonisatie en representaties van hybriditeit.


Anne Sluijs is masterstudent Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze was hoofdredacteur van Vooys en liep stage bij het Nederlands Letterenfonds en aan de Universiteit Antwerpen.


Anneke Smelik is hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar meest recente boeken zijn Delft Blue to Denim Blue. Contemporary Dutch Fashion(2017), Materializing Memory in Art and Popular Culture (2017) en Thinking through Fashion. A Guide to Key Theorists (2016). Haar onderzoek richt zich op mode, technologie en duurzaamheid.


Johan Sonnenschein is lector Nederlands aan de Université de Liège. Hij doet onderzoek naar ‘het nieuwe’ in de Nederlandstalige poëzie van Johannes Kinker tot heden en publiceerde in 2014 bij Huis Clos Een glorieus ding. ‘Een dag in ‘t jaar’ van Herman Gorter.


V

Janina Vesztergom is verbonden aan de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) in Boedapest, waar zij colleges Inleiding letterkunde, Moderne Nederlandse en Vlaamse letterkunde, Taalverwerving, Academische competenties, Cultuur- en mediawetenschappen en Tolktechnieken geeft. Zij onderzoekt Engelstalige en Nederlandstalige postmoderne en contemporaine romans, en zij is gepromoveerd op de kwestie van verantwoordelijkheid in romans van de Britse schrijver Julian Barnes.


Sven Vitse is als docent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.


W

Marieke Winkler is letterkundige en werkt als postdoc onderzoeker en docent bij de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen literatuur, literaire kritiek en (literatuur)wetenschap in Nederland.


Z

Marc van Zoggel werkt als letterkundige op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Hij is een van de editeurs van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans en publiceerde in 2018 bij Verloren De ijdele façade. Over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch.