AB • C • D • E • FGH • I • J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • VW • X • Y • Z

 


A

Kevin Absillis (1980) is docent moderne Nederlandstalige literatuur en algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Zijn Leest-feuilleton ‘Het slechte geweten van Vlaanderen. Over het racisme van Hendrik Conscience (1812-1883)’ zal in het voorjaar van 2021 in uitgebreide vorm verschijnen in Wt. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging en is bedoeld als de opmaat voor een cultuurhistorische monografie.


Yi Fong Au (1989) is redacteur bij het online literatuurplatform SKUT. Daarnaast studeert hij Cultural Analysis en Translation aan de Universiteit Leiden. Samen met Tommy van Avermaete stelde hij het boek Door de schaduwen bestormd samen, dat reflecties bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert.


Tommy van Avermaete (1990) is redacteur bij Terras en het online literatuurplatform SKUT. Hij publiceerde essays over literatuur in Deus ex Machinarekto:verso, Terras, SKUT en Tijdschrift BLIK. Samen met Fyke Goorden werkt hij aan een biografie van Jacq Vogelaar. Samen met Yi Fong Au stelde hij het boek Door de schaduwen bestormd samen, dat reflecties bevat op de controverse rond de oorlogsjaren van Lucebert. Hij is momenteel als docent werkzaam aan de Universiteit Leiden.


B

Esther Op de Beek is Universitair Docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Ze werkt daar onder meer aan een studie naar de representaties van geluk in recente romans.


Paul Bijl is universitair docent literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker aan het KITLV.


Siebe Bluijs (1987) is als PhD-kandidaat verbonden aan de Universiteit Gent (vakgroep letterkunde). In 2016 startte hij met een door FWO gefinancierd onderzoek naar vorm, functie en vernieuwing van het naoorlogse hoorspel in Nederland en Vlaanderen. Hij bespreekt literatuur voor onder meer Dietsche Warande & Belfort en De Reactor.


Geert Buelens is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en gasthoogleraar in Stellenbosch. Hij is de auteur van onder meer De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis (2018) en Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972 (2022).


Ulrike Burki (1998) behaalde in 2020 haar master Nederlandse en Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel volgt ze de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek doet naar de status van de Nederlandstalige literatuur in de DDR.


D

Hans Demeyer is als Lecturer Dutch & Comparative Literature verbonden aan University College London, en is redacteur van het literaire tijdschrift nY. Onlangs publiceerde hij met Sven Vitse Woekering en weigering (2018), een collectie essays over het werk van Jacq Vogelaar.


Jeroen Dera (1986) is als neerlandicus verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is daar opleidingscoördinator van de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen en universitair docent Nederlandse Letterkunde. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de manier waarop het Nederlandse literatuuronderwijs ideeën over literatuur en literariteit vormgeeft. In 2020 publiceerde hij met Charlotte Van den Broeck een boek in de reeks woorden temmen​, waarin de lezer op activerende wijze kennismaakt met de Nederlandse poëzie. In september 2021 verscheen Dera’s monografie Poëzie als alternatief bij De Wereldbibliotheek.


Feike Dietz is universitair docent Vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zij leidt het NWO-project Language Dynamics in the Dutch Golden Age en werkt daarnaast aan een onderzoek naar de ontwikkeling van geletterdheid in en via vroegmoderne teksten voor jonge lezers (onder meer uitgevoerd binnen het grootschalige onderzoeksproject Global Knowledge Society). Ook is zij redacteur van LitLab, een letterkundig onderzoeksplatform voor middelbare scholieren.


Ewa Dynarowicz is werkzaam als docent Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit van Wrocław, Polen. Ze bereidt een boek voor over het werk van Kader Abdolah.


F

Gaston Franssen is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.


G

Pepijn de Groot is masterstudent Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. In zijn master legt hij zich toe op de studie van (Nederlandse) hiphop.


H

Bart van Haaster (1997) behaalde in 2018 zijn bachelor Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en is nu masterstudent Neerlandistiek: Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij eindredacteur voor BabelMagazine, het tijdschrift van de Geesteswetenschappen aan de UvA.


Laurens Ham is docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt aan een Veni-project (2018-2022) over de rol van schrijvers in het Nederlandse literatuurbeleid en aan een boek over Nederlandse protestliedjes sinds 1966.


Aukje van Hout is promovenda aan de Radboud Universiteit en docente Nederlands bij het Dominicus College in Nijmegen. Via een NWO lerarenpromotiebeurs werkt zij aan haar proefschrift over het realistische proza van rond 1900. Specifiek richt zij zich daarbij op het werk van Johan de Meester (1860-1931).


J

Minouck Jonkers is educatiemedewerker bij Nieuwe Veste, waar zij zich richt op leesbevordering en cultuureducatie voor jongeren. Als onderzoeksassistent ‘Digitale Literatuur’ was zij werkzaam bij Tilburg University. Zij heeft een Master Linguistics en eerstegraads bevoegdheid als docent Engels behaald aan de Radboud Universiteit.


Thijs Joores is schrijver en dichter. In 2018 behaalde hij zijn bachelordiploma Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zijn eindwerkstuk over de poëzie van Maartje Smits werd onderscheiden als de beste scriptie van zijn jaar.


M

Niels Mulder volgt de Master Letterkunde aan de Radboud Universiteit en is redacteur van Vooys.


P

Thomas Pierrart (1994) is sinds oktober 2017 doctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. In zijn FWO-onderzoeksproject Imaginary Voyages in Narrative Worlds. From Transhistorical Theory to Contemporary Practice staan imaginaire reisverhalen door de ruimte en de tijd centraal, met een klemtoon op recente Nederlandstalige voorbeelden van het genre. Over reisverhalen en verwante topics als toekomstliteratuur, de utopie en genretheorie publiceerde hij eerder in onder meer Spiegel der LetterenNederlandse Letterkunde en TNTL.


Saskia Pieterse is als universitair docent en onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.


S

Evelyne Shamier bereidt een proefschrift voor over verbeelding van de zee in historische en hedendaagse Nederlandstalige literatuur wereldwijd, met een onderzoekslens waarin ecokritiek, postkoloniale en dekoloniale theorie samenkomen. Ze doceert Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en NT2 bij University College Utrecht.


Anne Sluijs is masterstudent Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Ze was hoofdredacteur van Vooys en liep stage bij het Nederlands Letterenfonds en aan de Universiteit Antwerpen.


Anneke Smelik is hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar meest recente boeken zijn Delft Blue to Denim Blue. Contemporary Dutch Fashion(2017), Materializing Memory in Art and Popular Culture (2017) en Thinking through Fashion. A Guide to Key Theorists (2016). Haar nieuwe onderzoek gaat over de relatie tussen identiteit, technologie en duurzaamheid.


Johan Sonnenschein is lector Nederlands aan de Université de Liège. Hij doet onderzoek naar ‘het nieuwe’ in de Nederlandstalige poëzie van Johannes Kinker tot heden en publiceerde in 2014 bij Huis Clos Een glorieus ding. ‘Een dag in ‘t jaar’ van Herman Gorter.


V

Carmen Verhoeven (1993) rondt momenteel de onderzoeksmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht af met een thesis over strijdliedcultuur in diachroon perspectief. Daarnaast is ze als docent Literatuurgeschiedenis verbonden aan de Koningstheateracademie en werkzaam als transcribent in het NWO-project Language Dynamics in the Dutch Golden Age aan de Universiteit Utrecht, als assistent redactiecoördinatie bij Prelum en als assistent bureauredactie bij het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.


Janina Vesztergom is verbonden aan de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) in Boedapest, waar zij colleges Inleiding letterkunde, Moderne Nederlandse en Vlaamse letterkunde, Taalverwerving, Academische competenties, Cultuur- en mediawetenschappen en Tolktechnieken geeft. Zij onderzoekt Engelstalige en Nederlandstalige postmoderne en contemporaine romans, en zij is gepromoveerd op de kwestie van verantwoordelijkheid in romans van de Britse schrijver Julian Barnes.


Sven Vitse is als docent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.


W

Marieke Winkler is letterkundige en werkt als postdoc onderzoeker en docent bij de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen literatuur, literaire kritiek en (literatuur)wetenschap in Nederland.


Z

Marc van Zoggel werkt als letterkundige op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Hij is een van de editeurs van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans en publiceerde in 2018 bij Verloren De ijdele façade. Over de ironische zelfvergroting van Harry Mulisch.


Anouk Zuurmond is neerlandica en filosofe en is werkzaam als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgt op het gebied van onderwijsfilosofie en de masteropleiding Ethics of Education coördineert.