Leest is een open platform voor welwillende auteurs met verstand van teksten. De richtlijnen zijn daarom simpel.

•     Schrijf goed.

•     Houd in de opbouw van je stuk rekening met online leesgedrag. Gebruik alineakoppen en breng, waar mogelijk, hyperlinks aan in de lopende tekst. Sluit af met een bronvermelding conform MLA.

•     Geen seksisme, racisme, klassisme of andere vormen van discriminatie (en geen bestendiging van betwiste termen met een denigrerende lading: woorden doen ertoe).

•     Via het aanleverformulier kun je kopij uploaden en inzenden.

 

We hopen met platform Leest bij te dragen aan de ontplooiing van een internationale community, zowel in onderlinge uitwisseling als in de zichtbaarheid van het vakgebied bij een breder publiek. Er is uiteraard ruimte voor letterkundige en cultuurwetenschappelijke gebruikelijkheid en het verleden, maar zeker ook voor (verbindingen met) actualiteiten en nieuwe bewegingen in de samenleving, aan de universiteit en in de onderzoekspraktijk.

Deze insteek vertaalt zich naar een betrekkelijk vlotte publicatieprocedure. Artikelen die worden geaccepteerd, ondergaan in principe alleen een lichte redactie op het niveau van taalregels. Leest mag een artikel zonder opgaaf van reden afwijzen of verwijderen. De auteur blijft eigenaar van de gepubliceerde tekst; Leest draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de kwaliteit van de verstrekte informatie.