Leest introduceert en verzamelt working papers op deze website.

Working papers zijn binnen andere academische disciplines een bekend verschijnsel, maar in de letterkundige neerlandistiek zijn we er nog niet vertrouwd mee. Daar willen we graag verandering in brengen, omdat dit genre naar ons idee mooie mogelijkheden biedt voor de stroom van kennis in ons vakgebied en in transdisciplinair perspectief.

Het uitgangspunt van een working paper is het ‘preprint’ presenteren van eigen lopend onderzoek en voorlopige bevindingen, onder meer om:

–  vakgenoten op de hoogte te brengen van het project;
–  bruikbare feedback te vergaren;
–  eventuele samenwerkingen met andere deskundigen mogelijk te maken.

Een working paper verschijnt doorgaans in de aanloop naar een publicatie in een tijdschrift of boek, en kan ook gebaseerd zijn op een orale voordracht of congrespaper.

Belangrijk voor auteurs: met het delen van een working paper op Leest leg je jezelf geen beperkingen op voor een latere officiële uitgave elders; een working paper is te beschouwen als een kwalitatieve tussenstap ter verfijning van vervolgonderzoek en eindrapportages. Je bent te allen tijde vrij om teksten en tekstfragmenten die je hier op Leest hebt gepubliceerd, ongewijzigd of bewerkt te gebruiken in een andere tekst, zonder dat er sprake is van discutabel gedrag.