De zaak Van Manen, vrijheid van meningsuiting, onderwijs en het verschil tussen ‘smaad’ en ‘reputatieschade’.

Op 19 april van dit jaar bevestigde de rechtbank in Arnhem in hoger beroep dat de voormalige werkgever van Paula van Manen – ROC Nijmegen – haar mocht ontslaan omdat er door de publicatie van haar boek Wanneer krijgen we weer les? een verstoorde arbeidsrelatie was ontstaan. Op 19 juli dienden haar advocaten een verzoekschrift tot cassatie in bij de Hoge Raad. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad gaan we in deze eerste aflevering van het tweede seizoen dieper in op deze zaak. Geert Buelens spreekt hierover met Laurens Ham en Anouk Zuurmond:

Laurens Ham is universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde vorig jaar Op de vuist, een boek over Nederlandse protestliederen en hij voert op dit moment zijn VENI-project over de impact van schrijvers op het Nederlandse letterenbeleid uit. In 2015 promoveerde hij op Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur.

Anouk Zuurmond is neerlandica en filosoof en als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt ze onderwijs op het gebied van onderwijsfilosofie en coördineert ze de masteropleiding Ethics of Education. Ze is tevens als onderzoeker aangesloten bij het lectoraat Normatieve professionalisering van de Hogeschool Utrecht. Hier op Leest publiceerde ze eind vorig jaar een stuk over wat Nederlandse schoolromans ons over het onderwijs kunnen leren.

 


 


Links
De zaak Van Manen:
De genoemde romans over onderwijsvernieuwingen op een ROC:
  • Marcel de Jong, Geen les meer (Passage, Groningen, 2011).
  • Lucas Zandberg, De redendementsdenker (De Arbeiderspers, Amsterdam, 2017).
Verder:
Andere (rechts)zaken:
  • Het boek waardoor Jean Baptiste Didier Wibmer op non-actief werd gesteld en het boek waarin hij zich verantwoordt.
  • Twintig jaar na zijn vertrek uit Groningen haalde W.F. Hermans via zijn secretaresse nog eens uit naar zijn academische vijanden.
  • Een contemporain stuk over de reacties en een juridische duiding op de zaak Brusselmans.

 


Dit is de zevende aflevering van de podcast waarin Leest spreekt met o.a. neerlandici, literatuurwetenschappers en cultuurhistorici over actuele kwesties in de Nederlandse literatuur en cultuur. Luister mee met achtergrondgesprekken bij nieuwe publicaties, onderzoeksprojecten en maatschappelijke discussies.

Abonneren:
Spotify |  Google Podcast | Apple Podcast