Excuses voor het slavernijverleden. Op 19 december 2022 bood premier Mark Rutte die namens de Nederlandse staat aan en op 1 juli 2023 volgde koning Willem-Alexander. Die tweede datum, waarop het precies 150 jaar geleden was dat de slavernij feitelijk werd afgeschaft in Suriname, markeerde ook het begin van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Tijdens het Symposium ‘Sporen van slavernij’ op donderdag 16 november 2023 in de Leidse Universiteitsbibliotheek, brengt de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) literaire stemmen en onderzoekers die zich bezighouden met het slavernijverleden met elkaar in dialoog.

Over kolonialisme en slavernij werd lang gesproken als iets dat tot het verleden behoorde. Sinds enkele jaren wint het inzicht dat het heden niet los staat van deze geschiedenis terrein. Slavernij en het koloniale verleden werken psychologisch, politiek, materieel en cultureel door in het heden. Dat betekent ook dat mensen tot op de dag van vandaag te maken hebben met de gevolgen van deze geschiedenis, of het nu gaat om (institutioneel of alledaags) racisme, economische achterstand of (intergenerationeel) trauma.

Tijdens het symposium zullen slavernij en het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in het heden centraal staan. Schrijvers Radna Fabias en Ellen Ombre gaan in gesprek met respectievelijk Yra van Dijk en Nathalie Haak over de vraag hoe zij literair vorm geven aan (de doorwerking van) het koloniale verleden. Ook dragen Fabias en Ombre voor uit eigen werk. In lezingen van de historici Alex van Stipriaan, Coen van Galen en Margo Groenewoud zal de aandacht onder meer uitgaan naar het Nederlands slavernijverleden in het Atlantisch gebied, de slavernijregisters die ons meer vertellen over de levens van slaafgemaakte mensen, antikoloniale stemmen in het Caribisch gebied, en de impact van het slavernijverleden op de huidige Nederlandse samenleving. Het doel van de middag is om literaire stemmen in dialoog te brengen met die van onderzoekers. Zo kan de complexiteit van het Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme, en de veelvormigheid van de doorwerkingen hiervan in het heden, zo scherp mogelijk in beeld worden gebracht.

Programma
13:40 – 14:00 Inloop
14:00 – 14:05 Introductie: Tommy van Avermaete & Dennis Bus
14:05 – 14:45  Lezing: Alex van Stipriaan: Slavernij en Emancipatie
14:45 – 15:05 Lezing: Coen van Galen: Slavernijregisters en onderzoek
15:05 – 15:10 Voordracht: Ellen Ombre uit Last
15:10 – 15:30 Gesprek: Nathalie Haak met Ellen Ombre
15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 16:20 Lezing: Margo Groenewoud: Luizen in de pels. Hoe Caribisch antikolonialisme vooral buiten de kolonie ontvlamde
16:20 – 16:30 Voordracht: Radna Fabias uit Habitus
16:30 – 17:00 Gesprek: Yra van Dijk en Radna Fabias
17:00 – 18:30 Borrel

Symposium: Sporen van slavernij
Donderdag 16 november 2023
Vossiuszaal, Universiteitsbibliotheek Leiden
Witte Singel 27, 2311 BG Leiden

Aanmelden kan voor 13 november via
de webpagina van Universiteit Leiden [klik hier]

 

 


Afbeelding:
Detail ‘Monument to 1795 Slave Revolt, Curaçao’, Charles Hoffman via Wikimedia Commons