OPROEP

Op deze website houden we een evenementenkalender bij, zodat je weet wat er zoal staat te gebeuren op het gebied van conferenties en festiviteiten. Daarnaast hopen we dat Leest de plek gaat zijn waar meer over deze evenementen te lezen is dan louter ‘droge’ aankondigingen. Te denken valt aan ervaringsverslagen van bezochte symposia, promotieplechtigheden, boekpresentaties, tentoonstellingen enzovoort, en aan interviews met de hoofdrolspelers in kwestie.

Om dit te kunnen realiseren hebben we jouw hulp nodig. Dus als je binnenkort aanwezig bent bij een evenement, maak dan alsjeblieft aantekeningen (en foto’s) voor een verslag op Leest. Iedereen is welkom als verslaggever – en met reportages vanuit de internationale letterkundige neerlandistiek zijn we extra blij!

Bij vragen en tips kun je contact opnemen met de redactie.
Zie ook, ter inspiratie, ons eerste verslag.